Symposium

Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? Tijdens dit symposium komen de volgende vragen aan bod :

 • De patiënt hoort een partner te zijn in z’n zorgproces. Waar waar staat dat voor?
 • Vervullen patiënt en zorgverlener de rol van piloot en co-piloot?
 • Welke verwachtingen bestaan er wederzijds?
 • Zijn er verbeterpunten en hindernissen?
 • Welke rechten en plichten brengt dit met zich mee?
 • Wat is de plaats van technologie daarin?
 • Welke interpersoonlijke communicatie is gewenst?
 • En wat betekent ‘patient empowerment’?

10 sprekers geven hun visie in een korte en kernachtige presentatie. Dit symposium biedt denkstof aan zowel zorgverleners als patiënten. Graag tot 1 oktober in Brussel

garantie voor een gezond werk – comfortabele ergonomische bureaustoel

Programma

13 u. Onthaal met koffie

14 u. Inleiding en presentatie

Gertjie Brijssinck weet wat het is om patiënt te zijn. Ze kreeg een dubbele borstamputatie en dubbele borstreconstructie. Maar ze staat er, zelfzeker en autonoom.

Lode Verreyen is van beroep kinesitherapeut, maar is ook ervaren lesgever in patiënt-zorgverlenercommunicatie en bestuurslid bij EACH, de internationale organisatie voor gezondheidscommunicatie.

14.05 u. Verwelkoming – prof. Peter in ’t Veld

Prof. Peter in ’t Veld is decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB

14.10 u. Niemand aan de macht – Edgard Eeckman

Edgard legt het belang uit van het respect voor de autonomie van de patiënt. ‘Patient empowerment’ betekent dat de patiënt controle of een gevoel van controle heeft over wat hem overkomt. Het inzicht voegt aan genezen een essentiële dimensie toe: het gaat ook om het herstellen van de autonomie van een mens. En dat kan zelfs belangrijker zijn dan de totale genezing.

Edgard Eeckman, PhD, communicatiemanager UZ Brussel en aangesloten bij de VUB-onderzoeksgroep CEMESO (Culture, Emancipation, Media & Society). Hij is doctor in de Media- en Communicatiestudies.

14.25 u .De behandeling als een manier om de doelstellingen van de
patiënt te realiseren. – prof. Dr. Maarten Moens

Maarten licht het kwalitatief onderzoek toe dat hij heeft uitgevoerd bij patiënten die chronisch rugpijn hebben na een rugoperatie. Daarbij werd gepeild naar zowel de verwachtingen als de doelstellingen van patiënten die in aanmerking komen voor een neurostimulator. De bedoeling is om meer op maat van elke individuele patiënt te communiceren én de behandeling te zien als een manier op de doelstellingen van de patiënt te realiseren.

Prof. dr. Maarten Moens, neurochirurg UZ Brussel

14.40 u. Zelfmanagement & technologie en de autonomie van de patiënt– prof. Fabienne Dobbels

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt de patiënt nadenken over wat hij belangrijk vindt in het leven, wat hij je graag doet en wat hem levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt de patiënt om concrete levensdoelen te formuleren die de patiënt vervolgens kan gebruiken in gesprek met zijn zorgverleners. Waarom was dat nodig? Primeert het doel van de patiënt op dat van de zorgverstrekker?

Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform

15.10 u. Hoe MULTIdisciplinair zijn multidiscipliniare teams in een
ziekenhuis? – Melissa Horlait

In haar doctoraatsonderzoek observeerde Melissa multidisciplinaire teams, onder allerlei vormen en in diverse settings. Zij presenteert kritisch haar analyse van de communicatie van multidisciplinaire teams binnen een ziekenhuis. De arts moet afgestemd zijn op nauw overleg en samenwerking met de patiënt en dat vraagt dat ook de zorgteams onderling goed afstemmen. Maar hoe MULTIdisciplinair zijn multidiscipliniare teams eigenlijk? En hoe kan de deskundigheid van verschillende gezondheidswerkers gecombineerd worden voor een betere gezondheidszorg?

Melissa Horlait, PhD, postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep OPIH (Organisation, Policy & Social Inequalities in Healthcare) van de VUB

15.25 u. Muzikaal slot van het eerste deel

Accordeoniste Anne Niepold en zangeres Aline Janssens werken al jaren samen. Ze geven een gevarieerd en veelzijdig optreden.

15.40 u. Koffiepauze

15.55 u. Muzikale start van het tweede deel

Accordeoniste Anne Niepold en zangeres Aline Janssens werken al jaren samen. Ze geven een gevarieerd en veelzijdig optreden.

16.05 u. Hoe zit het met multidisciplinaire samenwerking buiten het
ziekenhuis? – prof. dr. Peter Pype

Peter analyseert kritisch de multidisciplinaire samenwerking ‘extra muros’. Een ziekenhuis is steeds minder een eiland binnen het zorgtraject van een patiënt. Het ziekenhuis, de huisarts, de mantelzorg, het rusthuis, het revalidatiecentrum, … moeten geïntegreerd samenwerken tot één holistische benadering van de patiënt.

Prof. dr. Peter Pype, huisarts en actief binnen het departement Huisartsgeneeskunde van UGent

16.20 u. Welke communicatie wensen patiënten? – prof. Koen Pardon

Koen belicht, op basis van zijn eigen onderzoek, welke communicatie longkankerpatiënten wensen: welke topics vinden ze belangrijk en in welke mate willen ze – en krijgen ze de kans – om te participeren in de besluitvorming. Hoe realiseer je ‘shared decision-making’?

Prof. Koen Pardon is binnen de opleiding geneeskunde van de VUB-Faculteit Geneeskunde en Farmacie verantwoordelijk voor de opleiding communicatie

16.35 u. Het zelfbeschikkingsrecht op een cruciaal moment – prof. Dr.
Wim Distelmans

Wat is het effect van het toekennen van het zelfbeschikkingsrecht aan een patiënt op een cruciaal moment als het levenseinde? Wim pleit ervoor om de volledige autonomie van de patiënt te respecteren.

Prof. dr. Wim Distelmans, oncoloog UZ Brussel en voorvechter van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt

16.50 u. Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt –
prof. Dr. Yvonne Denier

Wat is autonomie? Welke verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee? Wie beslist? En wat als de patiënt een beslissing neemt die medisch in zijn nadeel is? Botst het ethisch engagement van de arts met de waarden ‘vrijheid, autonomie en zelfbeschikkingsrecht’ van de patiënt?

Prof. dr. Yvonne Denier, docent ethiek aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KULeuven

17.05 u. Een getuigenis – Marc Herremans

Vóór ongeval : schrijnwerker, para-commando, vrijwillig brandweerman en triatleet. Ongeval op 28 januari 2002 met complete verlamming van borst tot tenen tot gevolg. Na het ongeval richtte Marc Herremans ‘To Walk Again’ op. Hij won in 2006 de Ironman Hawaii, reed in 2007 als 1e rolstoelatleet de Crocodile trophy uit en startte met coaching en sportteams in 2008. Sinds 2012, 2015 en 2018 trotse vader van Anne-Lou, Sue en Joe.

17.20 u. Slot – Gertjie Brijssinck en Lode Verreyen

17.25 u. Uitnodiging tot de receptie – prof. dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Marc onderstreept dat het partnership met de patiënt binnen elke geleding van een zorgorganisatie voelbaar moet zijn, ook bijv. bij het onthaal en de  administratie. Het ganse zorgsysteem moet erop gefocust zijn.

 

Praktisch

symposium ‘Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?’ op dinsdag 1 oktober 2019 van 14 tot 17.30 uur in VUB – faculteit Geneeskunde en Farmaci

Deelnameprijs

 • Kostprijs : 75 euro (vrijgesteld van btw)
 • Elke deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het gloednieuwe boek “Balanceren tussen macht en onmacht. Patient empowerment als grondslag van gelijkwaardigheid in de relatie patiënt”: een toegankelijk verslag van wetenschappelijke onderzoek rond patient empowerment en een persoonlijk getint verhaal van auteur Edgard Eeckman. Artsen, maar ook andere zorgverleners, zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en patiënten vinden hierin talrijke nieuwe inzichten.
 • Voor artsen en kinesitherapeuten wordt accreditatie aangevraagd

Praktische informatie

 • Koffiepauze en receptie zijn inbegrepen.
 • Na jouw inschrijving ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail. Je ontvangt even voor het symposium een mail met de laatste praktische details.
 • De factuur wordt na het congres verstuurd door Kortom vzw. Je vindt alle nodige facturatiegegevens hier. Stuur een eventuele bestelbon vooraf naar Kortom, Postbus 136, 8000 Brugge of info@kortom.be.
 • Je kan kosteloos annuleren tot en met dinsdag 17 september 2019. Annuleer je erna, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan uiteraard in je plaats deelnemen.

Praktische informatie

Voor uw praktische vragen over de organisatie en facturatie kunt u terecht bij:

Kortom – vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie

Postbus 136 | 8000 Brugge

050 31 14 31 | info@kortom.be

Route